Բազմահազար Լիբանանահայեր Հպարտութեամբ Նշեցին Հայաստանի Եւ Արցախի Անկախութեան 25-Ամեակը

Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման եւ Արցախի Հանրապետութեան հիմնադրութեան 25-ամեակի ժողովրդային հանդիսութիւնը, զոր կազմակերպած էր ՀՅԴ Լիբանանի Քարոզչական մարմինը, տեղի ունեցաւ կիրակի, 2 հոկտեմբեր 2016-ին: Արմէն Ռուստամեան հաստատեց, որ այսօրուան անկախութիւնը միայն այս սերունդին ձեռքբերումը չէ, այլ անոր հիմը դրուած է 1918 թուականին, ուստի սերունդներու ձեռքբերումներուն եւ նուաճումներուն շնորհիւ է, որ այսօր կարելի է նշել վերանկախացումը: «Այն տարիներուն, երբ անկախութիւնը շատ հեռու, նոյնիսկ անիրական կը թուէր շատերու համար, կը կարծուէր, թէ մեր անկախութիւնը այլեւս կորսուած է վերջնականապէս, յատկապէս սփիւռքի մէջ էր, որ այդ յոյսը պահպանուեցաւ, սփիւռքի մեր գաղութներն էին, որոնք աչքի լոյսի պէս պահեցին մեր պետական սրբութիւնները, մեր զինանշանը, մեր դրօշակը, մեր քայլերգը եւ փոխանցեցին այսօրուան հանրապետութեան` այսպիսով կամուրջ հանդիսանալով սերունդներուն միջեւ, կամուրջ` մեր անկախ ձեռքբերումներուն միջեւ, առաջին հանրապետութենէն մինչեւ այս օրերը: Ասիկա մեծագոյն եւ ամէնէն պատուաբեր ընթացքն է, որ որեւէ ժողովուրդի կենսագրութիւն կրնայ զարդարել», հաստատեց Արմէն Ռուստամեան: Այս առումով ան հայութիւնը նկատեց բացառիկ ազգ` բացառիկ երկիր եւ պետութիւն ունեցող` նշելով, որ այս բոլորը կը միաւորեն մեզ մէկ ընդհանուր նպատակի` ազգային-պետական նպատակներու շուրջ: ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչը դիտել տուաւ, որ այս տարի համայն հայութիւնը նշեց երկու հանրապետութիւններու անկախութեան 25-ամեակը, որովհետեւ այս փուլին ո՛չ միայն կարելի եղած է վերականգնել անկախութիւնը, այլ նաեւ մենք մեր կորսնցուցած հայրենիքի մէկ փոքր հատուածը վերադարձուցած ենք: Առ այդ, այսօր ժողովուրդը հպարտութեամբ կրնայ ըսել, որ անցնող փուլի վերիվայրումներուն, փորձութիւններուն, մաքառումներուն մէջէն անցնելով, զանազան մարտահրաւէրներ դիմագրաւելով կարելի եղած է 42 հազար քառակուսի քիլոմեթր հայկական տարածք ունենալ, ինչ որ պատմական ձեռքբերում է, զոր պէտք է պահել աչքի լոյսի պէս, որուն համար պէտք է ճշդել այն հանգամանքները, այն սխալներն ու բացթողումները, որոնց պատճառով կարելի չէ եղած անհրաժեշտ արդիւնքին հասնիլ, առանց որոնց այսօր կարելի պիտի ըլլար աւելի լաւ Հայաստան, շատ աւելի բարգաւաճ երկիր ունենալ, եւ առանց որոնց աշխարհասփիւռ հայութիւնը` սփիւռքը, պորտակապով կապուած կ՛ըլլար Հայաստանի հետ, եւ կ՛ունենայինք մէկ ամբողջական հայութիւն, անկախ անկէ, թէ ո՛վ ուր կը գտնուի, եւ բոլորին հայեացքը ուղղուած կ՛ըլլար դէպի մեր ազգային նպատակները: «Այս կարելիութիւնը իսկապէս մենք այս 25 տարիներուն լիարժէքօրէն չօգտագործեցինք: 1988 թուականի ազգային զարթօնքը աննախադէպ էր, բոլորը միասին կը նայէին նոյն կէտին, նոյն նպատակին: Դժբախտաբար, այդ զարթօնքին բերած հսկայական ներուժը մսխուեցաւ եւ չտուաւ այն արդիւնքը, որուն կը ձգտէինք բոլորս, որուն երազը ունէինք: Այդ 25 տարիները հաստատ բաւարար էին, որ մենք այսօր կարենայինք աւելի լաւ արդիւնքներու մասին խօսիլ: Ասոր պատճառը քաղաքական առումով շատ յստակ է. մեր այս սերունդը, երբ սկսաւ անկախութեան ձեռքբերման հոլովոյթին, ատիկա կատարեց 23 օգոստոս 1990 թուականին ընդունուած, նշանաւոր հռչակագիրով, ուր յայտարարուեցաւ սկիզբը անկախութեան հոլովոյթին: Ցարդ կատարուած մեծագոյն սխալը այն է, որ մեր երկրի ընթացքը այդ հռչակագիրով մատնանշուած ուղղութեամբ անխափան չընթացաւ, շեղեցաւ երկրի զարգացումը այդ հռչակագիրով նախանշուած ուղղութենէն: Հոն շատ յստակ կ՛ըսուէր, որ մեր այս անկախութիւնը պէտք է կառուցենք ամրապնդելով եւ զարգացնելով 1918 թուականի առաջին հանրապետութեան աւանդութիւններն ու արժէքները», ըսաւ Արմէն Ռուստամեան: Ան դիտել տուաւ, որ այդ շեղումը շատ սուղ արժեց, որովհետեւ թէեւ տարի մը յարգուեցաւ վերոյիշեալ սկզբունքը, սակայն անկէ ետք ձեւաւորուեցաւ կիսանախագահական համակարգ մը, որուն դէմ էին շատեր, որոնց կարգին` ՀՅԴ-ն, որովհետեւ, նման համակարգի ընտրութիւնը ճիշդ չէր հայ ժողովուրդի մտայնութեան եւ ըմբռնումներուն համար: «Հայ ժողովուրդը այն ազգերէն է, որուն ոչ ոք կրնայ միանձնեայ կառավարել, չկայ մէկը, որ ըլլայ աստուածացած, հրեշտակի կարգավիճակով, եւ որ ինչ որ ընէ այդպէս ալ ընթանան բոլորը: Հայ ժողովուրդը ազատատենչ է, արդարութեան արժէքներն ու գիտելիքները ունեցող ժողովուրդ է եւ ան չի կրնար ընդունիլ արդարութեան որեւէ շեղում, ազատութեան սահմանափակում, եւ այդ ազատատենչութեան ու արդարութեան ձգտումն է, որուն շնորհիւ իբրեւ պարգեւ մենք այսօր ձեռք բերած ենք մեր երկու պետութիւններուն անկախութիւնները», հաստատեց ՀՅԴ Բիւրոյի քաղաքական ներկայացուցիչը: Օրուան պատգամաբերը դիտել տուաւ, որ անցած տարիներուն մեծ կորուստներ արձանագրուեցան միանձնեայ համակարգին պատճառով, ժողովրդավարութիւնը ոտնահարուեցաւ, տիրեց անարդարութիւն, բազմացան ընկերային¬տնտեսական խնդիրները, որոնցմէ այսօր դժգոհ է ժողովուրդը, եւ որոնց արագ լուծման կարիք կայ այսօր: Այդ առումով ան կարեւոր նկատեց ո՛չ միայն սխալներն ու թերութիւնները մատնանշելը, այլ նաեւ զանոնք ուղղելով երաշխաւորել, որ անոնք պիտի չկրկնուին, որ այսօր մենք ընդունակ ենք կորուստներուն պատճառները ճշդելու, զանոնք վերացնելու, որպէսզի կարենանք դէպի ապագայ նայիլ եւ յաջորդ ամեակները նշել մեր երազած պայծառ ապագայ ունեցող երկրով եւ մեծ արդիւնքներով: Արմէն Ռուստամեան վստահութիւն յայտնեց այն մասին, որ այսօր Հայաստանի մէջ համակարգը փոխելով վերադարձ կը կատարուի ելման կէտին եւ կարելի պիտի ըլլայ սրբագրել այն, ինչ որ ժամանակին չէ կատարուած ու ընթանալ աւելի լաւ ապագայի ուղիով: «Յառաջիկայ տարիէն մենք պիտի ունենանք նոր Հայաստան` նոր սահմանադրական կարգով, նոր կարելիութիւններով», հաստատեց ան` դիտել տալով, որ ներկայիս արդէն մեծ յոյսեր կապուած են նոր կառավարութեան: Արմէն Ռուստամեան շեշտեց, որ այլեւս կարելի չէ ուշանալ, մանաւանդ որ այսօր տակաւին կայ չաւարտած պատերազմ, ունինք թշնամի մը, որ անընդհատ պատերազմի լեզուով կը խօսի եւ միշտ կը փորձէ մեր զգօնութիւնը, մեր ուժն ու կարողութիւնը, մեր միասնութիւնը: Ան հաստատեց, որ մեր պատմական մեծագոյն ձեռքբերումներէն եղող Արցախը պէտք է պահպանել, գիտակցիլ, որ այդ ձեռքբերումը կարելի եղած է նուաճել մեր հերոսներուն արեան գնով ու մեծ զոհաբերութեամբ` դիտել տալով, որ դժուար է յաղթելը, սակայն առաւել դժուար է յաղթանակը պահելը: Ա. Ռուստամեան ըսաւ, որ ասոր լաւագոյն օրինակը տուին ապրիլեան պատերազմին զոհուած նահատակները, որոնք ստացած են նոյն մկրտութիւնը, ինչպէս զիրենք նախորդած հերոսները: Պատգամաբերը լուսարձակի տակ առաւ այն իրողութիւնը, որ ապրիլեան պատերազմը մեծ դաս եղաւ թշնամիին, սակայն ան պիտի շարունակէ իր պատերազմատենչ ընթացքը, ուստի, եթէ կ՛ուզենք, որ մեր երկրին մէջ խաղաղութիւն հաստատուի, պէտք է առաջնորդուինք «Եթէ խաղաղութիւն կ՛ուզես, պատրաստ եղիր պատերազմի» բանաձեւով` աւելցուց Ռուստամեան` դիտել տալով, որ թէեւ Հայաստանն ու Արցախը պատերազմ չեն ուզեր, սակայն ոչ ոք կրնայ զանոնք վախցնել պատերազմի սպառնալիքով, այլ պէտք է թշնամին գիտնայ, որ հաշուի պէտք է նստի հայ ժողովուրդին հետ: Դիւանագիտական հարթակին վրայ առկայ մարտահրաւէրներուն անդրադառնալով` Արմէն Ռուստամեան հաստատեց, որ անցնող 25 տարիները ցոյց տուին, որ եթէ մենք կ՛ուզենք իսկապէս մեր նպատակին հասնիլ, անշեղօրէն ընթանալ այդ ուղղութեամբ, պէտք է առաջնորդուինք մէկ հիմնական կարգախօսով. «Զարգանալ չզիջելով»: «Ճիշդ այն պահուն, երբ ոեւէ իշխանաւորի մտքէն անցաւ, որ կարելի է զիջիլ զարգանալու համար, ատիկա կործանման սկիզբն է: Այս սերունդը կրցաւ այդ ամէնը փոխել: Այս 25 տարիներուն մենք ցոյց տուինք, որ եթէ իսկապէս կ՛ուզես արժանապատիւ կերպով գոյատեւել, ուրեմն պէտք է զարգանալ առանց զիջելու, եւ պէտք է զարգանալ չզիջելու համար: Ասոնք իրարու հետ կապուած են», հաստատեց բանախօսը` շեշտելով, որ մեր դիւանագէտները եւս նոյն ուղղութեամբ պէտք է աշխատին միջազգային մակարդակի վրայ: Ան լուսարձակի տակ առաւ այն հանգամանքը, որ Արցախի ժողովուրդը երկու տարբեր հանրաքուէներով (1991-2006) ըսած է իր կարծիքը եւ փոխանցած դիրքորոշումը, որոնց համաձայն, իրեն համար անընդունելի է որեւէ լուծում, որ չ՛ենթադրեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութեան անկախութեան ճանաչումը եւ անոր տարածքային ամբողջականութեան վերականգնումը: «Ո՛չ մէկ զիջում կարելի է ընել Ազրպէյճանին, այնքան ատեն որ ան չէ ճանչցած Լեռնային Ղարաբաղի անկախ պետութեան գոյութիւնը եւ չէ վերականգնուած անոր տարածքային ամբողջականութիւնը: Ասիկա պէտք է ըլլայ բոլորը ուղղորդողը: Մենք պէտք է շատ լաւ հասկնանք, որ եթէ մենք կը խօսինք` «Խաղաղութիւն կ՛ուզես` պատրաստ եղիր պատերազմի» նշանաբանով, ատիկա նաեւ կը նշանակէ, որ մենք` իբրեւ մէկ ամբողջական հայութիւն, պէտք է միասնական մէկ բռունցք դառնանք, ինչպէս տեղի ունեցաւ ապրիլին: Մենք միշտ այդ աստիճանի զօրակոչուած վիճակի մէջ պէտք է ըլլանք: Ասիկա կ՛ենթադրէ նաեւ իրաւական դաշտին մէջ կարգ մը հարցեր լուծել եւ յառաջ տանիլ այն գաղափարը, որուն մասին կը խօսինք մենք վաղուց. Հայաստանը եւ Արցախը մէկ միասնական օրկանիզմ են, եւ մէկ միասնական անվտանգութեան ու պաշտպանութեան համակարգի մէջ պէտք է ըլլան: Ատոր կը վերաբերէր մեր ներկայացուցած այն առաջարկը, թէ պէտք է մենք իսկապէս առնենք այն քայլը, որ Հայաստանն ու Ղարաբաղը կնքեն ռազմաքաղաքական դաշինք, որով կ՛ամրագրուի Հայաստանի` իբրեւ Լեռնային Ղարաբաղի անկախութեան եւ անվտանգութեան երաշխաւորի կարգավիճակը, որ նուազ կարեւոր չէ, որքան Լեռնային Ղարաբաղի ճանաչման հոլովոյթը: Ամբողջ հայութիւնը, այսօր, ունենալով նաեւ Ցեղասպանութեան միջազգային ճանաչման փորձառութիւնը, այս փուլին լծուած է Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման գործին: Այս բոլոր հարցերուն լուծումէն կախեալ է մեր ապագան, այս խնդիրները կը պահանջեն աննախադէպ միասնականութիւն, եւ ասոր խանգարող որեւէ ներքին խնդիր պէտք է իր արագ լուծումը ստանայ, որպէսզի մեր միջավայրը ըլլայ արդար, մենք կարենանք մեր միասնականութիւնը պահպանել եւ ամրապնդել: Եւ երբ հայ ժողովուրդը միանայ, հրաշքներ կը գործէ: Այս իրողութիւնը ցոյց տուած է մեր ամբողջ պատմութիւնը, մենք կորուստներ ունեցած ենք այն ատեն, երբ խախտած է մեր միասնականութիւնը: Մենք պէտք է միանանք Հայաստանի եւ Արցախի կայացած պետութիւններուն եւ անոնց անկախութեան շուրջ: Այս միասնականութիւնն է, որ պիտի ըլլայ երաշխաւորն ու գրաւականը մեր ապագայ յաջողութիւններուն: Մենք կը հաւատանք մեր ապագային, այսօր արդէն ունինք մեծ ձեռքբերումներ, նաեւ ունինք այնքան իմաստութիւն եւ հմտութիւն, որ կարենանք մեր սխալները տեսնել եւ մեր համազգային ուխտը վերահաստատելով յառաջ ընթանալ` դէպի ազատ, անկախ եւ միացեալ Հայաստանի կերտում, դէպի Արցախի անկախութեան ճանաչում եւ սփիւռք-Հայաստան-Արցախ եռամիասնութեան պահպանում: Կեցցէ՛ համայն հայ ժողովուրդը», եզրափակեց Արմէն Ռուստամեան:

2016-10-04

 
ից մինչև
ԳԼԽԱՎՈՐ
Պետք է հստակ դառնա` խմբակցություններից որն է ընդդիմադիր, որը`...
Ի՞նչ մեխանիզմներ եք նախատեսում առողջապահության ոլորտում «ատկատ»...
Առաջին հանրապետության 100-ամյակի հետ կապված ի՞նչ միջոցառումներ...
Պաթոսի վրա կատարված ընտրությունը տալու է ոչ լիարժեք պատկեր (Տեսանյութ)...
Այլ...